השתתפות עצמית בביטוח מקיף לרכב

ביטוח מקיף לרכב מעניק כיסוי רחב למגוון אירועים, מקרים ונזקים העלולים להיגרם לרכבך או לרכוש צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב שלך. ביטוח מקיף מכסה בין היתר מקרים כמו גניבת רכבך, נזקי פריצה לרכב, נזקים הנגרמים לרכב כתוצאה מאסונות טבע ופגעי מזג האוויר ועוד. עם זאת, בכל ביטוח מקיף ישנם סעיפים הנוגעים להשתתפות עצמית, ועליך להשוות פרמטר זה בעת רכישת הפוליסה.

אשה חותמת על מסמך של ביטוח מקיף לרכב

השתתפות עצמית בביטוח מקיף לרכב

כאמור, אחד הפרמטרים החשובים לקבלת ההחלטה ממי לרכוש ביטוח מקיף לרכב הוא נושא ההשתתפות העצמית. למעשה, השתתפות עצמית מהווה סכום הנקבע מראש בעת החתימה על חוזה הביטוח שחובתך לשלם במקרים שונים בהם נגרם נזק לרכבך והגשת תביעת ביטוח מקיף.

במקרים בהם הנזק שנגרם לרכבך קטן מסכום ההשתתפות העצמית הרי אין סיבה מוצדקת להגיש תביעה נגד חברת הביטוח, ועליך לממן את תיקון הנזק מכיסך. אם הנזק שנגרם לרכב גבוה מסכום ההשתתפות העצמית עליך להגיש טופס תביעה ומסמכים רלוונטיים לחברת הביטוח, וזו תנכה את הסכום מהפיצוי שיועבר לך.

אגב, במקרה בו נגרם נזק לרכבך בתאונה והשמאי הגדיר אותו כ- טוטאל לוס, הנך פטור מתשלום השתתפות עצמית. יש לציין כי חברות הביטוח קובעות בהתאם למדיניות שלהן את סכום ההשתתפות העצמית, לכן חשוב לערוך סקר שוק מקיף, ולהשוות גם פרמטר זה כדי לקבל החלטה נכונה ממי לרכוש את הפוליסה.

בנוסף, עליך לדעת כי ניתן להפחית את ההשתתפות העצמית אם אתה נהג זהיר או במידה ותחליט על תיקון הרכב במוסכי הסדר של חברת הביטוח. כמו כן, תוכל לדרוש מחברת הביטוח להקטין או להעלות את ההשתתפות העצמית כנגד ייקור או הוזלת הפוליסה.

כדי לקבל מידע נוסף בנושא השתתפות עצמית בביטוח מקיף לרכב, מלא פרטיך בטופס, וקבל תשובה תוך זמן קצר.

השאר פרטים בטופס